Technologie

Montaż płytek system tradycyjny

System tradycyjny

Aby elewacja była trwała i dobrze się prezentowała należy podczas montażu płytek przestrzegać zasad sztuki budowlanej. Poniżej przedstawiamy kolejne etapy montażu płytek ceglanych w systemie tradycyjnym.

TERMOIZOLACJA

Montaż elewacji z płytek ceglanych rozpoczynamy od montażu termoizolacji budynku z płyt styropianowych lub wełny mineralnej. Wybór rodzaju termoizolacji uzależniony jest od warunków technicznych, projektu architektonicznego i wybranej technologii do realizacji zadania. Termoizolacja montowana jest metodą obwodowo punktową z użyciem odpowiednich klejów.

KOŁKOWANIE

Po montażu termoizolacji i uzyskaniu właściwej płaszczyzny kolejnym krokiem jest nałożenie warstwy kleju i zatopienie siatki zbrojącej z włókna szklanego.

Po całkowitym wyschnięciu warstwy kleju przykrywającego zatopioną siatkę można przystąpić do kołkowania. W tym celu używa się odpowiednich kołków, koniecznie ze stalowym trzpieniem które w zależności od podłoża mogą być wbijane lub wkręcane. Uwaga, niektórzy systemodawcy wymagają nałożenia dodatkowej warstwy siatki lub wykonania tzw. Węzła krzyżowego.

MONTAŻ PŁYTKI 

Następną operacją jest montaż płytek ceglanych, który należy poprzedzić dokładnym rozmierzeniem elewacji tak aby nie pojawiły się niepotrzebne lub nieestetyczne docinki płytki. Sposobem na uniknięcie takich sytuacji jest umiejętne „sterowanie” szerokością fugi pionowej lub poziomej.

Klejenie płytki wykonywane jest metodą Floating-buttering. Metoda ta polega na nałożeniu kleju na podłoże pacą zębatą o określonym rozmiarze zębów odpowiednim do wielkości montowanych płytek, oraz nałożeniu cienkiej warstwy na całą spodnią powierzchnię płytki. Dzięki temu po dociśnięciu płytki do podłoża klej pokryje 100% powierzchni płytki.

Warto dodać, że podczas układania płytki należy je mieszać z różnych palet tak, aby uzyskać równomierny rozkład koloru na elewacji. Płytki podobnie jak cegły są materiałem naturalnym, dlatego nieznacznie mogą różnić się kolorem. Po zakończeniu montażu płytek ceglanych należy odczekać kilka dni (zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu), aby klej użyty do montażu okładziny wysechł. Dopiero upewniwszy się, że klej jest suchy rozpoczynamy spoinowanie płytek.

SPOINOWANIE

Spoinowanie odbywa się przy użyciu specjalnych fug do płytek ceglanych. Zaprawę do spoinowania należy układać za pomocą kielni „fugówki” Używając fugownicy należy wypełnić przestrzenie pomiędzy płytkami a następnie nadać im pożądany kształt. Po zakończeniu fugowania całość obmieść czystą szczotką lub pędzlem w celu usunięcia resztek fugi. Tak zaspoinowany mur chronić przed wpływem warunków atmosferycznych do czasu całkowitego wyschnięcia spoiny.

Po wyschnięciu spoiny wykonuje się uszczelnienia i dylatacje elewacji ceglanej używając do tego specjalistycznych spoin elastycznych lub taśm uszczelniających w zależności od zastosowanych płytek i wybranej technologii.

IMPREGNACJA

Impregnacja hydrofobizująca lub impregnacja preparatem antygrafitti. Jeśli zachodzi taka potrzeba np. przy użyciu jako finalnej warstwy płytek o podwyższonej nasiąkliwości (tzw. ręcznie formowanych) lub konieczności zastosowania preparatów antygrafitti, okładzinę należy zaimpregnować. Najlepszą metodą nałożenia preparatów ochronnych jest aplikacja natryskowa, która pozwala na równomierne nałożenie preparatu. Jeśli istnieje konieczność aplikacji kilku warstw nakłada się je metodą mokre na mokre.

Impregnację należy wykonać przed montażem uszczelnień i dylatacji.

OCHRONA

Przez cały okres montażu aż do jego całkowitego zakończenia należy chronić elewację przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak wilgoć, deszcz, mróz oraz zbyt wysoka temperatura.